phương thức thanh toán

Tùy vào mối quan hệ đối tác giữa 2 bên thì 3HRUGS có những hỗ trợ phù hợp để dễ dàng cho 2 bên

Sau 1 khoản thời gian, tùy vào mối quan hệ giữa 2 bên thì đối tác sẽ được cấp 1 khoản hạn mức công nợ và khoản này có thể sẽ được điều chỉnh theo thời gian

Hãy xem bên dưới để biết chính sách cụ thể cho từng trường hợp


đối với khách sỉ chưa có hạn mức công nợ

Khi 3HRUGS giao hàng cho khách sỉ

3HRUGS có thể giao hàng và thu tiền liền hoặc khách sỉ chuyển khoản trước tiền hàng trước cho 3HRUGS

Khi 3HRUGS giao hàng trực tiếp cho khách lẻ

Khi đặt hàng thì khách lẻ có thể đặt cọc 1 ít tiền, khách sỉ yêu cầu 3HRUGS giao hàng và thu tiền còn lại

– Nếu khách sỉ lần đầu tiên mua hàng của 3HRUGS thì vui lòng chuyển tiền cọc trước khi yêu cầu 3HRUGS giao hàng. 3HRUGS sẽ giao hàng, thu tiền và chuyển phần chênh lệch cho khách sỉ sau 03 ngày kể từ ngày giao hàng

– Nếu khách sỉ đã mua hàng từ 3HRUGS trước đó thì 3HRUGS sẽ giao hàng và thu tiền. 3HRUGS sẽ chuyển cho khách sỉ hoặc thu thêm từ khách sỉ nếu thiếu cho đúng với giá trị tiền hàng sau chiết khấu

đối với khách sỉ có hạn mức công nợ

3HRUGS có thể giao hàng trực tiếp cho khách hoặc giao cho đại lý mà không cần thanh toán cho mỗi lần giao hàng

3HRUGS có thể chuyển phần chênh lệch tiền mà 3HRUGS thu của khách lẻ nhiều hơn giá trị đơn hàng sau chiết khấu sau 03 ngày kể từ ngày giao hàng nếu được yêu cầu

Trong suốt tháng, nếu nợ của đối tác chưa vượt hạn mức thì cuối tháng mới tổng kết công nợ và đối tác mới phải thanh toán cho 3HRUGS vào ngày 05 hàng tháng

Nếu chưa hết tháng nhưng đã hết hạn mức thì vui lòng thanh toán bớt nợ cũ trước khi yêu cầu giao hàng mới

các tài khoản ngân hàng

NGÂN HÀNG HDBANK – Chi nhánh Nguyễn Trãi

Số tài khoản: 0237 0407 0003 890

Tên tài khoản: Công ty cổ phần Nhi Long

Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB) – Chi Nhánh Cộng Hòa

Số tài khoản: 04401014500906

Tên tài khoản: CTY CO PHAN NHI LONG