hỗ trợ chất liệu

Tùy vào cách bán hàng của đại lý thì 3HRUGS có những giải pháp phù hợp

– Kệ lớn trưng bày sản phẩm

– Kệ chất liệu nhỏ

– Catalogue chất liệu

Hãy tham khảo kệ chất liệu nhỏ như bên dưới

Play Video

Chào mừng đến với 3HRugs

Kệ nhỏ này phù hợp với những đối tác có showroom hoặc nhà mẫu để khách xem chất liệu thảm

Kệ thảm sẽ phát huy tác dụng tốt nhất khi kết hợp với App để lựa mẫu chung với khách và đặt hàng tức thời

– Mỗi kệ có hơn 10 dòng sản phẩm, trung bình mỗi dòng sản phẩm có 15-20 mẫu, mẫu mẫu có 4-5 kích thước khác nhau nên tổng hợp lại sẽ có hơn 600 lựa chọn cho khách hàng lựa chọn